Biológiai kutatás-fejlesztés

A Biológiai K+F Osztály az MTKI Kft. tudományos kutatással, felsőfokú oktatással és PhD képzéssel foglalkozó egysége. Célja a vállalat hosszú távú versenyképességének támogatása a mezőgazdaság, élelmiszeripar és a táplálkozástudomány számára jelentős aktív biológiai ágensek azonosításával és tematikus vizsgálatával. Ennek érdekében az egység munkatársai korszerű, az élelmiszeriparral, különösen a tejiparral és a probiotikumokkal kapcsolatos tudományos, alap és alkalmazott biológiai kutató munkát valósítanak meg.

Projektcélok

A Biológiai K+F Osztály projektjei a vállalat tevékenységével összhangban kerülnek kialakításra. A vállalat nyereségorientált tevékenységeit közvetlenül támogató alapozó kutatások témáit a vállalat üzleti tevékenységét végző egységei kezdeményezik aktuális fejlesztési elképzeléseik megalapozása, és a gyakorlatban felmerült problémák megoldása céljából. A Biológiai K+F Osztály prioritásként kezeli ezeket a témákat, amely kutatások megalapozzák egyes termékek, szolgáltatások kifejlesztését, vagy megoldást kínálnak gyakorlati problémákra, ezáltal közvetlenül járulnak hozzá a vállalat és üzletfelei sikerességéhez. Az Intézet üzleti tevékenységét közvetve támogató témákat a Biológiai K+F Osztály munkatársai kezdeményezik, összhangban a vállalat piaci céljaival. E kutatások eredményeként tudományos publikációk, konferencia-előadások, egyetemi diploma dolgozatok és doktori disszertációk születnek. Ezek kifejezik az Intézet elkötelezettségét a tudományos kutatás iránt, ami növeli a MTKI Kft. hazai és nemzetközi elismertségét, és ezen keresztül hosszú távon szolgálja a cég versenyképességét.

Tevékenységek

Új baktériumtörzsek izolálása

Baktériumtörzsek vizsgálata

Oktatás

Aktuális projektek

Modern biológiai, biotechnológiai módszerek, eszközök és eljárások alkalmazása mikroorganizmusok mezőgazdasági, élelmiszer-ipari és humán egészségügyi hasznosításának céljából.

A projekt célul tűzi ki a tejtermékek előállítása során felhasznált baktériumok egészségmegőrző és egészség-helyreállító (probiotikus) tulajdonságainak vizsgálatát klasszikus és molekuláris biológiai, genomikai módszerekkel.

 

További célunk új baktérium törzsek izolálása különböző élőhelyekről, és probiotikus tulajdonságaik vizsgálata. Céljaink között szerepel még DNS alapú módszerek és markerek kidolgozása az élelmiszeriparban, továbbá az egészségmegőrzés és -helyreállítás során alkalmazott egyes baktériumtörzsek azonosítására, nyomon követhetőségének és eredetvédelmének biztosítására.

 

 

 

Biológiai kutatás-fejlesztés

Biológiai

kutatás-fejlesztés

Projektcélok

Tevékenységek

Új baktériumtörzsek izolálása

Baktériumtörzsek vizsgálata

Oktatás

Aktuális projektek