1903

1909

1914

1930

1934

1941

1962

1990

1991

1993

2014

A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.-t Magyar Királyi Tejkísérleti Állomás néven 1903-ban alapította Mosonmagyaróváron Ujhelyi Imre, aki a helyi Akadémia professzora volt.

1909-ben az Akadémiától szervezetileg függetlenné vált és közvetlen minisztériumi irányítású állami intézményként működött tovább.

1914-ben lett a mosonmagyaróvári központ a Lucsony u. 24. szám alatt ma is működő épületegyüttes.

1930-as években az Állomás az Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ kezelésébe, majd tulajdonába került.

1934-ben megszűnt az Állomás önállósága is, és szervezetileg a Vegykísérleti Állomással egyesítették 1936-ig.

1941-ben az Állomás hivatalos neve Magyar Királyi Tejgazdasági Intézetre változott, majd az 1947-től Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet néven működött.

Budapesten 1962-ben, Pécsett pedig 1970-ben részleget hoztak létre, melyek közül a pécsi részleg 2007-ig működöt.

1990-ben az állami Tejipari Vállalatok Trösztje, amelyhez 1968 óta tartozott, megszűnt.

A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet 1991-ben 100%-ban állami tulajdonú, de szervezetileg önálló intézménnyé vált, ami felett a tulajdonosi jogokat a földművelésügyi miniszter gyakorolja.

A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézetet 1993-ban gazdasági társasággá alakították, melynek tulajdonosa a magyar állam.

2014-től a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ a tulajdonosi jogkört gyakorló szervezet, mint a Földművelési Minisztérium által e feladatra kijelölt költségvetési szerv.

Alapítás

Függetlenség

Központ

Új tulajdonos

Önállóság elvesztése

Névváltoztatás

Új részleg

Új tulajdonos

Önállóság

KFT.

Modern Intézet

Újhelyi Imre

1884-ben kezdte meg tanulmányait a Magyaróvári Gazdasági Akadémián, ahol 1886-ban végzett. 1887 őszétől a budapesti állatorvosi főiskolán folytatta tanulmányait, s ezek befejezése után a szentimrei földműves iskolához nevezték ki ösztöndíjas segédnek.

Fél év múlva, 1889 októberében állami ösztöndíjasként került Magyaróvárra, s mint okleveles állatorvos az állategészségtan és állatkereskedés tárgyakat oktatta.