Menü

Laboratóriumi vizsgálatok részletezése

Összes mikrobaszám (MÉ 3-2-1/2004):

A tejbe kerülő baktériumok emelkedett száma nemkívánatos, elsősorban a fejési higiénia be nem tartására,  a tej fertőzöttségére utal.  Az összes mikrobaszám (összcsíraszám) mérése teljesen automatizált, BactoScanFC (FOSS) áramlásos citometria elven működő műszerrel történik.

A baktériumsejtek genetikai DNS/RNS-anyagát  lézerfény hatására fluoreszkáló festékanyaggal festi meg, míg az egyéb tejalkotórészeket, úgymint zsírgolyócskák, fehérjemicellák, szomatikus sejtek, fizikai-kémiai és enzimes kezeléssel távolítja el a mérendő mintából.  A megfestett baktériumokat folyadékáram viszi keresztül egy lézerfény által megvilágított kapillárison, ún. áramlási cellán. A baktériumsejtekből kiinduló, a  lézerfény által keltett fényimpulzusokat elektromos jellé alakítva történik a számlálás.

A baktériumterheltség mértékét 1000 bakt./cm³  egységben adja meg.

Összes mikrobaszám mértani átlagának számítása (MÉ 3-2-1/2004):

2 hónapos  időszak (az utolsó mintavételi naptól számított előző 2 hónap) mozgó mértani átlaga, legalább havi két mintával.

Szomatikus sejtszám (MÉ 3-2-1/2004):

A szomatikus sejtek elsősorban a vérből, ill. a tehén tőgyének szöveteiből kerülnek a tejbe. Megnövekedett számuk a tőgy betegségét, gyulladását jelzik, amelynek következtében megváltoznak a tej fizikai, kémiai, biokémiai tulajdonságai.

Mind humán- és állategészségügyi, mind a termékgyártás technológiáját befolyásoló hatása miatt fontos paraméter. Mérése Fossomatic 5000  (FOSS) áramlásos citometria elven működő műszerrel történik. A szomatikus sejtek DNS/RNS-anyagát ultraibolya fény hatására fluoreszkáló festékanyaggal festi meg. A megfestett sejteket  folyadékáram viszi keresztül egy UV fénnyel megvilágított kapillárison, ún. áramlási cellán. Az UV fény a szomatikus sejtekben koncentráltan jelen lévő festékanyagot gerjeszti, amelyek ennek következtében fényt bocsájtanak ki. A fényimpulzusokat elektromos jellé alakítva történik a számlálás.

A szomatikus sejtszámot 1000 sejt/cm³ egységben adja meg.

Szomatikus sejtszám mértani átlagának számítása (MÉ 3-2-1/2004):

3 hónapos  időszak (az utolsó mintavételi naptól számított előző 3 hónap) mozgó mértani átlaga, legalább havi egy mintával.

Tejidegen antibakteriálisan ható anyagok (gátlóanyagok) (MÉ 3-2-1/2004):

A baktériumok működését gátló gyógyszer- maradványanyagok elsősorban a beteg állatok gyógykezelésére vonatkozó szabályok, a kötelező várakozási idő be nem tartása miatt kerülhetnek a tejbe.

Az ilyen gátlóanyagot tartalmazó tej fogyasztásra, feldolgozásra, állatok etetésére nem használható fel, azt meg kell semmisíteni.

A vizsgálathoz alkalmazott teszt gyakran használt gyógyszerhatóanyagokra rendkívül érzékeny baktérium spóráit, sav/bázis indikátort és tápanyagot tartalmaz. A vizsgálandó tejminta kis részletét a tesztanyagba juttatva, a baktérium szaporodásához optimális hőmérsékletet biztosítva, az előírt inkubálási idő letelte után történik az értékelés.

A teszt érzékenységi szintjét meghaladó gátlóanyag jelenléte esetén a tesztanyagban lévő baktérium nem képes szaporodni. Nem képződik anyagcseretermék, ezért a jelen lévő jelző indikátor színe sem változik meg. Ha nincs jelen gátlóanyag, a baktériumok életműködése során keletkező tejsav hatására bekövetkezik az indikátor színváltozása.

Az értékelés az indikátor színváltozása alapján történik.

Zsír-, fehérje-, tejcukortartalom /ISO 9622:2013 (IDF 141:2013)/:
Zsírmentes szárazanyag-tartalom (MÉ 3-2-1/2004):

A FOSS legkorszerűbb FTIR technológiát képviselő MilkoScan FT 6000 műszerével történik a vizsgálat, amelynek elve Fourier transzformációs infravörös spektroszkópia. A közeli infravörös tartomány valamennyi hullámhosszát magába foglaló interferométerből érkező fénysugár áthalad a mérendő mintát tartalmazó küvettán, majd a fénynek az a része, amelyet a küvettában lévő minta nem nyel el, egy detektorhoz jut.

Az egyes komponensekre jellemző hullámhosszakon bekövetkező fényintezitás-csökkenés az adott komponens koncentrációjától függ. Az FTIR technológia lényege, hogy olyan elnyelési színképet hoz létre, amely folyamatosan változó hullámhossz-kombinációk függvénye,  majd matematikai eljárással, Fourier-transzformációval állítja elő az egysugaras spektrumot.

Fagyáspont (MSZ EN ISO 5764:2009 referenciamódszer):
Fagyáspont (AM 13:2012  rutinmódszer):

A nyers tej fagyáspontértékének a referenciaértéktől való eltérése a tej természetes állapotának megváltozására, elsősorban idegen víz jelenlétére utal.

A rutinvizsgálat  FTIR infravörös spektroszkópia és konduktometria elven működő MilkoScan FT 6000  (FOSS) műszerrel történik.

A minta kis részletét megfagyás nélkül túlhűti, instabil állapotot hozva létre. A fagyás mesterséges beindításával a minta hőmérséklete a hőfelszabadulás következtében gyorsan emelkedik egy közel állandó hőmérsékletig, az ún. plató eléréséig. A (döntő) referenciamódszer fagyáspont-definíciója: a plató azon pontján mért érték, ahol a hőmérséklet-emelkedés 20 sec időtartamon belül nem nagyobb, mint 0,5 m C°.

Idegen víztartalom számítása (MSZ 12068:2009):

– tejidegen víztartalom (%)
– tejidegen vizet nem tartalmazó nyers tej referencia-fagyáspontja:
  • nyers tehéntej és kecsketej: -0,520 Cº
  • nyers juhtej: -0,540 Cº
– a vizsgált minta fagyáspontja Cº

pH-érték (MSZ 3707:1981 visszavont szabvány, referenciamódszer):

pH-érték (AM 14:2012, rutin módszer):
Savasság, ill. lúgosság kifejezésére szolgál a dimenzió nélküli pH-érték, amely az oldat aktuális hidrogén-ion-koncentrációjának a mértéke. A friss tehéntej pH-értéke 6,6 – 6,75 közötti, lúgos, ill. savas tartományba tolódása jelzi a tej természetes összetételében bekövetkező változásokat.

A laboratóriumban a rutinmérés a MilkoScan FT 6000 (FOSS) műszerrel történik.

Titrálható savasság savfoka (ºSH) (MSZ 3707:1981 visszavont szabvány):

A savasság kifejezésére szolgál, a tejben lévő összes lúgkötő anyag mennyiségét jelenti: meghatározott mennyiségű tejet fenolftalein indikátor jelenlétében 0,1 n nátrium-hidroxid oldattal titrálunk az indikátor színátcsapási pH-értékéig (8,3).

Az emelkedett savfok oka elsősorban savanyodás, de az alacsony savfok is rendellenességre utal (öregfejősség, vizezés, tőgygyulladás).

Egyéb, nem akkreditált vizsgálatok

  • karbamidtartalom
  • tejzsír zsírsavprofilja
  • Clostridium tyrobutyricum spóraszám

Célunk és feladatunk a tejgazdaság, a tejtermelés, a minőségi élelmiszerek és az élelmiszer-biztonság fejlesztése.

szechenyi