Menü

Kutató-élelmiszervizsgáló és nyerstejminősítő laboratórium

TARDY Emília

TARDY Emília

nyerstejminősítő laboratóriumi részlegvezető
Tel: + 36 1/455-06-56

BUZÁNÉ CSÁMPAI Annamária

BUZÁNÉ CSÁMPAI Annamária

nyerstejminősítő laboratóriumi részlegvezető-helyettes, minőségirányítási felelős
Tel: + 36 1/455-06-56

MTKI Kft.
Kutató-Élelmiszervizsgáló és Nyerstejminősítő Laboratóriuma
1093 Budapest Bakáts u. 8.

A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG ÁLTAL NAH-1-1013/2016 SZÁMON BEJEGYZETT VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM

A Magyarországon megtermelt és feldolgozásra, fogyasztásra átadott termelői nyers tejek vizsgálatát és minősítését a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. Nyerstejminősítő Laboratóriumi Részlege végzi akkreditált laboratóriumában (1093 Budapest, Bakáts utca 8.) a nyerstej vizsgálatáról szóló 16/2008. (II. 15.) FVM-SZMM számú együttes rendelet előírásainak megfelelően.

A 80-as évek elejétől  a tejgazdaság erőteljes fejlődésen ment keresztül, amihez Intézetünk az átfogó nyerstej-vizsgálat és -minősítés rendszerének kidolgozásával, folyamatos fejlesztésével nagymértékben hozzájárult.

Néhány év előkészítő munka után 1984-ben négy regionális laboratóriummal kezdődött el az árkonzekvens nyerstej-vizsgálat és -minősítés Magyarországon. Az árösztönzés és az egyre szigorodó követelmények hatására gyorsan megindult a tejminőség javulása, a rendszer folyamatos  fejlesztése révén pedig 2003-ra megteremtődött a teljes EU-konformitás.

A négy laboratóriumot egyetlen, legkorszerűbb technikával felszerelt budapesti laboratórium váltotta fel.

1999-től rendelkezünk NAT-, 2016-tól NAH- akkreditációval; laboratóriumunk megfelel az „MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 Vizsgáló és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános követelményei” nemzetközi szabvány, valamint a tevékenységét  minősítő szervezet, a NAH követelményeinek.

Több évtizedes tapasztalat, elkötelezettség, legkorszerűbb technikával felszerelt, akkreditált  laboratórium, jól képzett, gyakorlott személyzet a garancia a feladat magas szintű  elvégzésére.

Laboratóriumi vizsgálatok:

 • Összes mikrobaszám
 • Összes mikrobaszám mértani átlagának számítása
 • Szomatikus sejtszám
 • Szomatikus sejtszám mértani átlagának számítása
 • Tejidegen antibakteriálisan ható anyagok (gátlóanyagok)
 • Zsír-, fehérje-, tejcukortartalom
 • Zsírmentes szárazanyag-tartalom
 • Fagyáspont
 • Idegen víztartalom számítása
 • pH-érték
 • Titrálható savasság – Savfok (ºSH)

Követelmények

A vizsgálandó paramétereket és a megfelelőségi határértékeket az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének IX. szakasza írja elő.

AZ ÖSSZES MIKROBASZÁM (ÖSSZCSÍRASZÁM), AZ ERJEDÉST GÁTLÓ TEJIDEGEN ANYAG TARTALMA (GÁTLÓANYAG) ÉS A SZOMATIKUS SEJTSZÁM ALAPJÁN TÖRTÉNIK A NYERS TEJEK MINŐSÍTÉSE, AMELY ÁRKONZEKVENCIÁT, NEM MEGFELELŐSÉG ESETÉN HATÓSÁGI INTÉZKEDÉST VON MAGA UTÁN.

NYERS TEHÉNTEJ:

 • Összcsíraszám 30°C-on (ml-enként) ≤ 100 000*
 • Szomatikus sejtszám (ml-enként) ≤ 400 000**

* Két hónapos időszak mozgó mértani átlaga, legalább havi két mintával.
** Három hónapos időszak mozgó mértani átlaga, legalább havi egy mintával.

 • Olyan mennyiségben tartalmaz gátlóanyagokat, ami a 2377/90/EGK rendelet* I. és III. mellékletében említett anyagok valamelyikének tekintetében meghaladja az említett rendelet által engedélyezett mennyiséget vagy a gátlóanyagok összevont mennyisége meghaladja valamely engedélyezett legnagyobb mennyiséget.

* Hatályon kívül helyezve, helyette a 37/2010/EU rendelet mellékletében.

EGYÉB FAJOK EGYEDEIBŐL SZÁRMAZÓ NYERS TEJ:

 • Összcsíraszám 30°C-on (ml-enként) ≤ 1 500 000*

* Két hónapos időszak mozgó mértani átlaga, legalább havi két mintával.

 • Olyan mennyiségben tartalmaz gátlóanyagokat, ami a 2377/90/EGK rendelet* I. és III. mellékletében említett anyagok valamelyikének tekintetében meghaladja az említett rendelet által engedélyezett mennyiséget vagy a gátlóanyagok összevont mennyisége meghaladja valamely engedélyezett legnagyobb mennyiséget.

* Hatályon kívül helyezve, helyette a 37/2010/EU rendelet mellékletében.

TEHÉNTŐL KÜLÖNBÖZŐ FAJOK NYERS TEJÉT HŐKEZELÉST NEM TARTALMAZÓ FOLYAMAT SORÁN NYERS TEJJEL KÉSZÜLT TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ KÍVÁNJÁK FELHASZNÁLNI:

 • Összcsíraszám 30°C-on (ml-enként) ≤ 500 000*

* Két hónapos időszak mozgó mértani átlaga, legalább havi két mintával.

KISTERMELŐI NYERS TEJEK

(52/2010. (IV. 30.) FVM RENDELET A KISTERMELŐI ÉLELMISZER-TERMELÉS, -ELŐÁLLÍTÁS ÉS -ÉRTÉKESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL):

Nyers tehéntej

 • Összcsíraszám 30°C-on (ml-enként) ≤ 100 000*

Más állatfajtól származó nyers tej

 • Összcsíraszám 30°C-on (ml-enként) ≤ 1 500 000*

* Két hónapos időszak (havi 2 minta alapján) mértani átlaga.

Célunk és feladatunk a tejgazdaság, a tejtermelés, a minőségi élelmiszerek és az élelmiszer-biztonság fejlesztése.

szechenyi