Menü

Laboratóriumi és élelmiszer-biztonsági szolgáltatásaink

A minőség-ellenőrzés, a minőségbiztosítás, a fogyasztói bizalom növelése és megőrzése folyamatos kihívást jelent az élelmiszer-előállítók, a gyógyszergyártók és a forgalmazók számára.

E feladatok megoldásához kínál gyors, hatékony és megbízható komplex szolgáltatásokat Intézetünk korszerűen felszerelt, széles körű szaktudással rendelkező, akkreditált Kutató-Élelmiszervizsgáló és Nyerstejminősítő Laboratóriuma.

Laboratóriumunk nagy szakmai múlttal rendelkezik Magyarországon és külföldön egyaránt. Szakembereink elsődleges célja, hogy az élelmiszer- és gyógyszeripari vállalkozások számára precíz, naprakész (gyors) visszacsatolást adjanak minőségbiztosítási munkájukhoz. Kutató-Élelmiszervizsgáló és Nyerstejminősítő Laboratóriumunk az elsők között szerezte meg NAH-akkreditációját az MSZ EN ISO/IEC 17025 szabvány szerint. Ezen túlmenően laboratóriumunk érvényes GMP-engedélyekkel is rendelkezik humán- és állatgyógyászati gyógyszerkészítmények mikrobiológiai minőség-ellenőrző vizsgálataira. A GMP-engedélyeket az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (NÉBIH ÁTI) bocsátotta ki.

Kiemelt laboratóriumi szolgáltatásaink:

 • Akkreditált mintavétel,
 • Élelmiszerek akkreditált higiéniai-mikrobiológiai vizsgálatai,
 • Gyógyszerek akkreditált higiéniai-mikrobiológiai vizsgálatai,
 • Élelmiszerek akkreditált fizikai-kémiai vizsgálatai,
 • Élelmiszerek érzékszervi vizsgálata,
 • Komplex laboratóriumi szolgáltatások.
NEUBERGER-MICHEL Andrea

NEUBERGER-MICHEL Andrea

adminisztrációs csoportvezető
Tel: +36 30/263-46-58

Laboratóriumunk az alábbi témakörökben, továbbá mindenfajta laboratóriumi vizsgálattal és élelmiszerbiztonsági szolgáltatással kapcsolatban várja a különböző meglévő és jövőbeni ügyfeleink megbízásait.

Az árajánlatadást, a mintaszállítás szervezését, valamint a minták érkeztetését, szétosztását és az eredmények jegyzőkönyvezését az Adminisztrációs Csoport végzi.

Részletes laboratóriumi szolgáltatásaink

Mintavétel

NAGY János

NAGY János

mintavételi csoportvezető
Tel: +36 96/215-711/123

 • Akkreditált környezethigiéniai mintavétel (felület, levegő, sűrített levegő),
 • Akkreditált vízmintavétel,
 • Akkreditált tej-, tejtermék mintavétel,
 • Élelmiszertermékek mintavétele.

Higiéniai-mikrobiológiai vizsgálatok

FINTA Ágnes

FINTA Ágnes

mikrobiológiai laboratóriumi részlegvezető
Tel: +36 96/215-711/123

STEINERNÉ SMAJDA Zsuzsanna

STEINERNÉ SMAJDA Zsuzsanna

mikrobiológiai laboratóriumi részlegvezető helyettes
Tel: +36 96/215-711/123

Élelmiszerek higiéniai-mikrobiológiai vizsgálatai:

 • Hús-, tej-, tojás-, hal-, gabona-, édesipari, sütőipari és egyéb élelmiszeripari termékek komplex vizsgálata,
 • Ivó-, ásvány-, kondenz- és egyéb vízvizsgálatok,
 • Kozmetikumok vizsgálata,
 • Gyógyszervizsgálatok (nem steril termékek),
 • PCR-alapú azonosítási vizsgálatok (fajazonosság, pl.: kérődzőmentesség, húsmentesség, egyéb gyors vizsgálatok)
 • Stabilitási vizsgálatok („Challange” teszt, tartósítási hatékonyság),
 • Validálások (hőkezelő berendezések, levegőellátó rendszerek, takarítás, fertőtlenítés).

Fizikai-kémiai vizsgálatok

SZABÓ Katalin

SZABÓ Katalin

fizikai-kémiai laboratóriumi részlegvezető
Tel: +36 96/215-711/113

PÉNTEK Gabriella

PÉNTEK Gabriella

fizikai-kémiai laboratóriumi részlegvezető-helyettes
Tel: +36 96/215-711/113

Élelmiszerek fizikai-kémiai vizsgálatai:

 • Hús-, tej-, tojás-, hal-, gabona-, édesipari, sütőipari és egyéb élelmiszeripari termékek komplex vizsgálata,
 • Allergénvizsgálatok (termék, felület),
 • Mikotoxin-vizsgálatok (termék, felület),
 • Tápértékvizsgálatok,
 • HPLC, GC-nagyműszeres mérések (zsírsavösszetétel, tartósítószerek, cukorspektrum, egyéb anyagok vizsgálata).

Komplex laboratóriumi szolgáltatások

HUCKER Attila

HUCKER Attila

laboratóriumvezető
Tel: +36 96/215-711/114

CSÁSZÁR Gábor

CSÁSZÁR Gábor

általános igazgatóhelyettes
Tel: +36 96/215-711/115

 • Üzemikörnyezet-higiénia monitoring rendszerű vizsgálata,
 • Beszállítói megfelelőség ellenőrzése,
 • Élelmiszerek minőségének monitoring rendszerű ellenőrzése,
 • Élelmiszerek minőségmegőrzési idejének meghatározása,
 • Élelmiszerhibák okának felderítése,
 • Kontroll- és kalibrációs minták fejlesztése és gyártása automata tej- és tejtermék analizátorokhoz,
 • Élelmiszer-minőségbiztosítási, mintavételi és laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatos oktatások,
 • Élelmiszerjogi szaktanácsadás
 • Termékdeklarációk és termékjelölések véleményezése, ellenőrzése a hatályos jogszabályok szerint,
 • Élelmiszerek forgalomképességének minősítése a hatályos jogszabályok alapján,
 • Vizsgálati eredményekkel kapcsolatos szaktanácsadás

A felsoroltakon túl egyéb laboratóriumi vizsgálatok elvégzését és szolgáltatásokat is vállalunk, keressenek bennünket bizalommal!

Minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás, a fogyasztói bizalom növelése

PORDÁN Katalin

PORDÁN Katalin

minőségirányítási vezető
Tel: +36 96/215-711/115

E feladatok megoldásához kínál gyors, hatékony és megbízható komplex szolgáltatásokat Intézetünk korszerűen felszerelt, széles körű szaktudással rendelkező, akkreditált Kutató-Élelmiszervizsgáló és Nyerstejminősítő Laboratóriuma.

MINŐSÉG: a termék/szolgáltatás olyan tulajdonságai és jellemzői, amelyek a vevő kifejezett/elvárt igényei.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS: vezetési tevékenység; meghatározza és megvalósítja a minőségpolitikát (erőforrásokkal támogatott, a vevők megelégedettségét célozza).

MINŐSÉGÜGYI RENDSZER: a minőségirányítás megvalósításához szükséges szervezeti felépítés, felelősség, eljárások, folyamatok és eszközök

 

Akkreditált státuszról:

 • 1999.04.12. MSZ EN 45001:1990 alapján első akkreditáció, az iparági laboratóriumok között elsőként.
 • 2002.04.11. MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 alapján szereztük meg az akkreditációt.
 • 2005.06.14. MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 alapján szereztük meg az akkreditációt.
 • 2007.06.06. humán gyógyszerek és gyógyszer-alapanyagok vizsgálatára kibocsátott engedély, (OGYÉI gyógyszergyártási engedély).
 • 2009.05.18. MgSZH ÁTI által kibocsátott engedély megszerzése, állatgyógyászati termékek mikrobiológiai ellenőrző vizsgálataira (NÉBIH ÁTI gyógyszergyártási engedély).
 • MSZ EN ISO/IEC 17025:2018-as szabvány.

Feladataink az akkreditált területen:

 • Minőségirányítási rendszer folyamatos karbantartása, fejlesztése.
 • Hatóság, belső és vevői auditok koordinálása, felkészülés és felkészítés az auditokra.
 • Panaszkezelés.
 • Helyesbítő tevékenységek felügyelete, ellenőrzése.
 • Műszer-kalibráció, kvalifikáció felügyelete.
 • Beszállítók minősítése, ellenőrzések.
 • Vevői megelégedettségi felmérések.
 • Vizsgálószemélyzet szakmai felkészültségének, folyamatos képzésének figyelemmel kísérése, hatékonyságának ellenőrzése, továbbképzések.
 • Szerződések MIR-megfelelősége.
 • Vizsgálati eredmények MIR-megfelelőségének ellenőrzés.
 • Alkalmazott szabványok folyamatos figyelése, a visszavont státusz jelzése a vizsgálati jegyzőkönyveken, jelentés a NAH felé.
 • Kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek feltárása a belső auditok, vevői megelégedettség, beszállítók minősítése, vagyis a minőségirányítási rendszer eredményeinek felhasználásával.

Feladataink a GMP vonalon:

 • Humán- és állatgyógyszerminőség-ellenőrző vizsgálatok megfelelőségének ellenőrzése a GMP-irányelvek előírásai szerint.
 • Állat-és humángyógyszerek, gyógyhatású készítmények, kozmetikumok, teák mikrobiológiai vizsgálatához biztosítani a GMP előírásai szerinti vizsgálati környezetet, nyomon követhetőséget.
 • NÉBIH-ÁTI, illetve OGYÉI auditokra felkészülés, önellenőrzések, oktatások megfelelőségének, hatékonyságának ellenőrzése.

Feladataink élelmiszer-vizsgálati vonalon:

Ide tartozik az élelmiszerek teljes körű forgalomképesség-vizsgálatának, illetve összetétel-vizsgálatának koordinálása, kapcsolattartás a megbízókkal, egyeztetés a mintákkal és a kiadott szakvéleményekkel kapcsolatban. A laboratóriumi részlegek vizsgálati eredményeinek alapján szakvélemény elkészítése a vonatkozó nemzetközi, nemzeti szabványok, előírások, rendeletek, a Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó előírásai alapján.

Célunk és feladatunk a tejgazdaság, a tejtermelés, a minőségi élelmiszerek és az élelmiszer-biztonság fejlesztése.

szechenyi