logo

ENG

Laboratóriumi szolgáltatások

HUCKER Attila 
laboratóriumvezető

Laboratóriumi és élelmiszer-biztonsági szolgáltatásaink

Szakembereink elsődleges célja, hogy az élelmiszer- és gyógyszeripari vállalkozások számára precíz, naprakész (gyors) visszacsatolást adjanak minőségbiztosítási munkájukhoz.

Laboratóriumunk nagy szakmai múlttal rendelkezik Magyarországon és külföldön egyaránt. Intézetünk gyors, hatékony és megbízható komplex szolgáltatásokat kínál korszerűen felszerelt, széles körű szaktudással rendelkező, akkreditált Kutató-, Élelmiszervizsgáló és Nyerstejminősítő Laboratóriumaival.

 

Kutató-, Élelmiszervizsgáló és Nyerstejminősítő Laboratóriumunk az elsők között szerezte meg NAH-akkreditációját az MSZ EN ISO/IEC 17025 szabvány szerint. Ezen túlmenően laboratóriumunk érvényes GMP-engedélyekkel is rendelkezik humán- és állatgyógyászati gyógyszerkészítmények mikrobiológiai minőség-ellenőrző vizsgálataira. A GMP-engedélyeket az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (NÉBIH ÁTI) bocsátotta ki.

Laboratóriumi szolgáltatások

Kiemelt laboratóriumi szolgáltatásaink:

 • Akkreditált mintavétel
 • Élelmiszerek akkreditált higiéniai-mikrobiológiai vizsgálatai
 • Élelmiszerek akkreditált fizikai-kémiai vizsgálatai
 • Élelmiszerek érzékszervi vizsgálata
 • Komplex laboratóriumi szolgáltatások

Laboratóriumunk az alábbi témakörökben, továbbá mindenfajta laboratóriumi vizsgálattal és élelmiszer-biztonsági szolgáltatással kapcsolatban várja a különböző meglévő és jövőbeni ügyfeleink megbízásait.

 

Az árajánlatadást, a mintaszállítás szervezését, valamint a minták érkeztetését, szétosztását és az eredmények jegyzőkönyvezését az Adminisztrációs Csoport végzi.

RÉSZLETES LABORATÓRIUMI SZOLGÁLTATÁSAINK

Mintavétel

 • Akkreditált környezethigiéniai mintavétel (felület, levegő, sűrített levegő)
 • Akkreditált vízmintavétel
 • Akkreditált tej-, tejtermék-mintavétel
 • Élelmiszertermékek mintavétele

Higiéniai-mikrobiológiai vizsgálatok

 • Hús-, tej-, tojás-, hal-, gabona-, édesipari, sütőipari és egyéb élelmiszeripari termékek komplex vizsgálata
 • Ivó-, ásvány-, kondenz- és egyéb vízvizsgálatok,
 • Kozmetikumok vizsgálata
 • Gyógyszervizsgálatok (nem steril termékek)
 • PCR-alapú azonosítási vizsgálatok (fajazonosság, pl.: kérődzőmentesség, húsmentesség, egyéb gyors vizsgálatok)
 • Stabilitási vizsgálatok („challenge” teszt, tartósítási hatékonyság)
 • Validálások (hőkezelő berendezések, levegőellátó rendszerek, takarítás, fertőtlenítés)

Fizikai-kémiai vizsgálatok

 • Hús-, tej-, tojás-, hal-, gabona-, édesipari, sütőipari és egyéb élelmiszeripari termékek komplex vizsgálata
 • Allergénvizsgálatok (termék, felület)
 • Mikotoxin-vizsgálatok (termék, felület)
 • Tápértékvizsgálatok
 • HPLC, GC nagyműszeres mérések (zsírsavösszetétel tartósítószerek, cukorspektrum, egyéb anyagok vizsgálata)

Komplex vizsgálatok

 • Üzemikörnyezet-higiénia monitoring rendszerű vizsgálata
 • Beszállítói megfelelőség ellenőrzése
 • Élelmiszerek minőségének monitoring rendszerű ellenőrzése
 • Élelmiszerek minőségmegőrzési idejének meghatározása
 • Élelmiszerhibák okának felderítése
 • Kontroll- és kalibrációs minták fejlesztése és gyártása automata tej- és tejtermék-analizátorokhoz
 • Élelmiszerminőség-biztosítási, mintavételi és laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatos oktatások
 • Élelmiszerjogi szaktanácsadás
 • Termékdeklarációk és termékjelölések véleményezése ellenőrzése a hatályos jogszabályok szerint
 • Élelmiszerek forgalomképességének minősítése a hatályos jogszabályok alapján
 • Vizsgálati eredményekkel kapcsolatos szaktanácsadás

A felsoroltakon túl egyéb laboratóriumi vizsgálatok elvégzését és szolgáltatásokat is vállalunk, keressen bennünket!

vállalati minőségirányítás

Mi is a minőségirányítás?

MINŐSÉG: a termék/szolgáltatás olyan tulajdonságai és jellemzői, amelyek a vevő kifejezett/elvárt igényei.

 

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS: vezetési tevékenység – meghatározza és megvalósítja a minőségpolitikát (erőforrásokkal támogatott, a vevők megelégedettségét célozza).

 

MINŐSÉGÜGYI RENDSZER: a minőségirányítás megvalósításához szükséges szervezeti felépítés, felelősség, eljárások, folyamatok és eszközök

A minőség-ellenőrzés, a minőségbiztosítás, a fogyasztói bizalom növelése és megőrzése folyamatos kihívást jelent az élelmiszer-előállítók, a gyógyszergyártók és a forgalmazók számára.

AKKREDITÁLT STÁTUSZ:

 • 1999.04.12. MSZ EN 45001:1990 alapján első akkreditáció, az iparági laboratóriumok között elsőként
 • 2002.04.11. MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 alapján szereztük meg az akkreditációt
 • 2005.06.14. MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 alapján szereztük meg az akkreditációt
 • 2020.02.27. MSZ EN ISO/IEC 17025:2018-as szabvány
 • 2021.07.29. A laboratórium újraakkreditálása, akkreditálási szám: NAH-1-1013/2021

Feladataink az akkreditált területen:

 • Minőségirányítási rendszer folyamatos karbantartása, fejlesztése
 • Hatósági, belső és vevői auditok koordinálása, felkészülés és felkészítés az auditokra
 • Panaszkezelés
 • Helyesbítő tevékenységek felügyelete, ellenőrzése
 • Műszer-kalibráció, kvalifikáció felügyelete
 • Beszállítók minősítése, ellenőrzések
 • Vevői megelégedettségi felmérések
 • Vizsgálószemélyzet szakmai felkészültségének, folyamatos képzésének figyelemmel kísérése, hatékonyságának ellenőrzése, továbbképzések
 • Szerződések MIR-megfelelősége
 • Vizsgálati eredmények MIR-megfelelőségének ellenőrzése
 • Alkalmazott szabványok folyamatos figyelése, a visszavont státusz jelzése a vizsgálati jegyzőkönyveken, jelentés a NAH felé
 • Kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek feltárása a belső auditok, vevői megelégedettségi felmérések, beszállítók minősítése, vagyis a minőségirányítási rendszer eredményeinek felhasználásával

Feladataink a GMP vonalon:

 • Humán- és állatgyógyszerminőség-ellenőrző vizsgálatok megfelelőségének ellenőrzése a GMP-irányelvek előírásai szerint
 • Állat- és humángyógyszerek, gyógyhatású készítmények, kozmetikumok, teák mikrobiológiai vizsgálatához a GMP előírásai szerinti vizsgálati környezet és a nyomonkövethetőség biztosítása
 • A NÉBIH-ÁTI, illetve az OGYÉI által végzett auditokra felkészülés, önellenőrzések, oktatások megfelelőségének, hatékonyságának ellenőrzése

Feladataink élelmiszer-vizsgálati vonalon:

 • Ide tartozik az élelmiszerek teljes körű forgalomképesség-vizsgálatának, illetve összetétel-vizsgálatának koordinálása, kapcsolattartás a megbízókkal, egyeztetés a mintákkal és a kiadott szakvéleményekkel kapcsolatban
 • A laboratóriumi részlegek vizsgálati eredményeinek alapján szakvélemény elkészítése a vonatkozó nemzetközi, nemzeti szabványok, előírások, rendeletek, a Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó előírásai alapján

Keresse kollégáinkat bizalommal!

Általános kérdésekben: (Árajánlatkérés, Mintaszállítás, Megbízás, Jegyzőkönyvezés)

portre01 2

NEUBERGER-MICHEL Andrea

adminisztrációs csoportvezető

Tel.: +36 (30) 345-7955

Adminisztrációs csoport

Tel.: +36 (30) 263-4658

Mintaszállítás

Tel.: +36 (30) 263-4658

Szerződéses ügyekben, szakmai kérdésekben:

portre03

HUCKER Attila 
laboratóriumvezető 
Tel.: +36 (96)215-711 /114

Mobil: +36 (30) 473-2710

Minőségbiztosítással kapcsolatos kérdésekben:

portre02

PORDÁN Katalin 
minőségirányítási vezető 
Tel.: +36 (96)215-711 /115

Mobil: +36 (30) 203-9810

Szakmai kérdésekben:

portre06

SZABÓ Katalin
laboratóriumvezető helyettes,
fizikai-kémiai részlegvezető
Tel.: +36 (96) 215-711 /113
Mobil: +36 (30) 263-3939

portre07

FINTA Ágnes
mikrobiológiai részlegvezető
Tel.: +36 (96) 215-711 /123
Mobil: +36 (30) 623-8612

portre05

TARDY Emília
nyerstej minősítő részlegvezető
Tel.: +36 (1) 455-06-57
Mobil: +36 (30) 378-4625

portre04

NAGY János
mintavételi csoportvezető

Tel.: +36 (96) 215-711 /123
Mobil: +36 (30) 114-0723

Célunk és feladatunk a tejgazdaság, a tejtermelés, a minőségi élelmiszerek és az élelmiszer-biztonság fejlesztése.
szechenyi